ภาพวีดีทัศน์การแปรตัวอักษร รวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23

rnon1

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

banerdlit

banner_obec

 

 

 

แบบทดสอบออนไลน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

คลังสื่อ VDO Training DLIT
แรงลัพท์แต่ไม่ลับ BY KRUKENG & KRUPEEKAE

EnglishCampFull ม.4/1

ผลงานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ Our Beloved king 2

ผลงานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ Our Beloved king

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สเปกตรัม

ภาษาอังกฤษ ม.3 Direct / Indirect Speech

การทำมินิสเตอริโอ สมาร์ทโฟน DIY  BY KRUKENG

การทำข้อสอบด้วย Google Form มาพร้อมระบบให้คะแนนแบบอัตโนมัติ

วิธีสร้าง google slide

วิธีการใช้ Google Docs(พื้นฐาน)

[สอน] วิธีการใช้ Google Drive [อย่างระเอียด]

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน

พีทาโกรัส ม.2

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของรูปทรงปริซึมและรูปทรงพีระมิด : คณิตคิดสนุก คณิตฯ ม.3

สังคมฯ ม.1 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอนที่ 2