ผู้อำนวยการสถานศึกษา

%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b0-%e0%b8%99%e0%b8%a3_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90

นายประจักร์  เข็มใคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สำหรับนักเรียน


ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 63
เวลา 08.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารฯ ฉบับที่ 1

วารสารฯ ฉบับที่ 2

วารสารฯ ฉบับที่ 3

วารสารฯ ฉบับที่ 4

กิจกรรมรอบรั้วมัธยมวาริชภูมิ Internal Events

เพจข่าวสารมัธยมวาริชภูมิ

ข่าวการศึกษา