การทำข้อสอบด้วย Google Form มาพร้อมระบบให้คะแนนแบบอัตโนมัติ