ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คว้าชัยการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

IMG_7289 (Custom)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิคว้าชัยการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย 
โรงเรียน มัธยมวาริชภูมิ โดย นายพนมพันธ์  ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  เด็กชายศราวุธ ไกยะล้ำ , เด็กหญิงนัฐิยา จันสุข  และเด็กหญิงสาริตรี ดาวเศรษฐ
เข้าร่วมแข่งขัน    ตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ ๑๙  ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จัดโดยสโมสร  ไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐  ประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีโรงเรียน   ในเขตภาคอีสานตอนบน เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ   อันดับที่ ๑  และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ต่อไป