พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมยางนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นายอานนท์  อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนางสุภาภรณ์  ภูดินทราย หัวกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หลังจากเสร็จพิธี ในภาคบ่ายมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรี กิจกรรมบลูมพี่น้องชาว ว.ร. และดนตรี ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา   [ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด]