งานผ้าป่าศิษย์เก่า-คืนสู่เหย้า ครบรอบ 50 ปี มัธยมวาริชภูมิ

วันที่ 13 -14 เมษายน 2562 คณะศิษย์เก่ากว่า 40 รุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหายานพาหนะใช้ในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยนายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานในพิธี  
[ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด]