กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านดงเชียงเครือ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว