มัธยมวาริชภูมิ​ ชวนวิ่ง ชวนปั่น

 

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “มัธยมวาริชภูมิ ชวนวิ่ง ชวนปั่น” สนามที่ 37 ลงทะเบียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ