มัธยมวาริชภูมิ​ ชวนวิ่ง ชวนปั่น

 

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “มัธยมวาริชภูมิ ชวนวิ่ง ชวนปั่น”
สนามที่ 37 ลงทะเบียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ