ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้าร่วมศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) พร้อมนี้โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน ประจำปี 2562