วันครู ครั้งที่ 64 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอำเภอวาริชภูมิ มอบให้ปลัดอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดงานวันครูอำเภอวาริชภูมิ ครั้งที่ 64 ภายใต้แนวคิด "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ ในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานกว่าจำนวน 300 คน