การศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร