ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

❃ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก (Concept) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”
❃วันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
❃วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
#จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ