โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้ทำทำการฝึกลูกเสือในการฝึกซ้อมเปิดกองลูกอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 นายอานนท์  อินทรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับผู้กับลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ได้ทำการฝึกลูกเสือในการฝึกซ้อมเปิดกองลูกอย่างถูกวิธี

SAMSUNG CSC