กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสุปราณี บุญรักษา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสมสวย พรหมจักร

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูจรัล เจริญชัย

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ครูสถิท จันจำปา

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ