ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย”โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง”

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคคลกรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 และคณะติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ คณะติดตามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และคณะติดตามระดับเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในการลงสำรวจพื้นที่ ติดตามเพื่อการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามนโยบาย  “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง