เปิดสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

การสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. สมัครได้ด้วยตัวเอง ในวันเเละเวลาราชการ
2. สมัครแบบออนไลน์ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้ โดยเอกสารการสมัครแบบออนไลน์ให้นำมาส่งในวันมอบตัวเอกสารมีดังนี้
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
2.2 สำเนาปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาสูติบัติ ใช้ในกรณีไม่มีเอกสารในข้อ 2.4 หรือ 2.5
***เมื่อสมัครแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งแบบฟอร์มที่นักเรียนสมัครให้ทางอีเมลที่นักเรียนแจ้งไว้ ให้ปริ้นแบบฟอร์มใส่กระดาษ A4 ยื่นพร้อมเอกสารอื่นในวันมอบตัว👇👇👇👇
https://1th.me/DTQ4n
***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพหน้าปกเพจ Facebook โรงเรียนหรือที่ Website: www.mwarit.ac.th
สอบถาม โทร. 084-0294791  ครูสุพัตรา สุดเสน่ห์

แสกนคิวอาร์โค้ด

151619000983