โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน

CYMERA_20131121_150211 (Custom)

มื่อวันที่ 21 – 23 พ.ย. 2556 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม. 1 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโคึรงการค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนโซ่พิสัยวิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ซึ่งจัดโดยสมาคมการศึกษาไทย-จีน ภาคจะวันออกเฉียงเหนือ