ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ จะเปิดให้นักเรียนสมัครกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564  โดยผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 64 คลิกปุ่มเพื่อรับสมัครชุมนุม