การแข่งขันกีฬาภายใน “แสด-น้ำเงินเกมส์”

วันที่ 21 มกราคม 2565   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "แสดน้ำเงินเกมส์" โดยมีนายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีนายกิตติกร ฮ่มป่า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้