ครู ว.ร. คว้ารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ประจำปี 2564

ครู ว.ร. คว้ารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ประจำปี 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ประจำปี 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รับมอบโดยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ขอขอบคุณ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ที่ให้การสนับสนุน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลในครั้งนี้