นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ระดับมัธยมศึกษา (เดี่ยว) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับมัธยมศึกษา (เดี่ยว)  และได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโฟล์กซอง  ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2564  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร