ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกเกาหลี ,ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์