สมัครการแข่งขันทักษะวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ 2565”