ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร
Matthayomwaritchaphum School

 ตั้งอยู่ที่ : 90 หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ  ตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  47150

 โทรศัพท์ : 042781190
โทรสาร : 042781193
อีเมล์ :  mwaritschool@mwarit.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.mwarit.ac.th