ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่าง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กับ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

SAMSUNG CSC

เมื่อวันที่ 6 ม.ค 2560 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิได้นำ นักกีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 14 ปี นักกีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี  นักกีฬาฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  นักกีฬาฟุตบอลหญิง นักบาสเก็ตบอลชายอายุไม่เกิน 16 ปี นักบาสเก็ตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี  นักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายอายุไม่เกิน 16 ปี และนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เพื่อเป็นการฝึกซ้อมและกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียนนักกีฬาของทั้งสองโรงเรียน