ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

surat5

            ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ระหว่างศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอวาริชภูมิ  โดยมี
– รอง ผอ.จุฬา  ชิณวงศ์  รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 (รักษาการ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3)
– ศน. คณิต ธวบุรี  ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 3
– ผอ.รังษี  ทองพันธ์  ผอ.กศน.อำเภอวาริชภูมิ
– ผอ.สุทัสน์  ทุมวรรณ  ผอ.กศน.อำเภอวานรนิวาส
– ผอ.ไพโรจน์  ศิลาสังข์  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 10
– ผอ.คงเดช  ภาวงศ์ ผอ.โรงเรียนคำบิดโคกโพนยาง
– ผอ.อานันท์  อินทรพานิชย์  ผอ.โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
– ผอ.ประนมเนตร  มูลพา  ผอ.โรงเรียนวาริชวิทยา
– ผอ.สมพิส  นันทราช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
– คุณครูกาญจนิจย์  โกษาแสง ตัวแทนนายอำเภอวาริชภูมิ
– ผอ.พนมพันธ์  ไชยเพชร ผอ.โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พร้อมคณะครูโรงเรียนวาริชภูมิ