โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเป็นตัวแทน สพม.เขต 23 เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงบ้านดงคำโพธิ์

IMG_1551

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นำโดยมีคณะรองผู้นวยการโรงเรียน ได้แก่นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุม นายโสภณ  อุดรสรรพ์ และนายบรรจง ชำนาญ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่จัดขึ้นที่โรงเรีนยบ้านดงคำโพธิ์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร