นักเรียนเข้าร่วมบวชสามเรณในโครงการบรรพชาอุปสมบท สามเณร และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ