โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิได้ร่วมกิจกรรม แห่เทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดพระธาตุศรีสมพร บ้านดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร