โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน