โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน เพื่อสุขภาพฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน เพื่อสุขภาพฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง