บรรยากาศการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557

IMG_0970 (Small) (1)

นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผอ.โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557