นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรับเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560