โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ บูรณาการน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์