ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครบรอบ 50 ปี ว.ร.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดหายานพาหนะใช้ในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13-14 เมษายน พ.ศ. 2562 

              ด้วยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครู  และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดหายานพาหนะใช้ในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

              โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ตามกำลังศรัทธา หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญ โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย ในบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มัธยมวาริชภูมิ ครบรอบ 50ปี บัญชีเลขที่ 419–3 – 43632- 2 

              ในการนี้ โรงเรียนขออนุโมทนาในการกุศล และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ

               ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :   ครูวัชราภรณ์ แก้วคำสอน โทร. 088-549-9817 (การเงินโรงเรียน) หรือ ครูสุภาภรณ์ ภูดินทราย โทร. 088-549-9737 (ผู้ประสานงาน)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-1