คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (พายุฤดูร้อน)

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (พายุฤดูร้อน) Read More »