ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดโครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 นายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐาน และ นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567 ผลการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

https://photos.app.goo.gl/a2fcjcwd5m5sDLSY7

ภาพวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

https://photos.app.goo.gl/3nHAwYCfyiFcbrWG8

Scroll to Top