นิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ IS : Independent Study Fair 2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

          โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกยงค์ชาย ภูอ่าง นายกอบต.วาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  ภายในนิทรรศการได้มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือกมีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ให้นำเสนอบนเวทีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดบูธแสดงและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน มากกว่า 80 ผลงาน

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>> https://photos.google.com/share/AF1QipOHO0iUyzdp1p5Ihy2wfMthlZ3HDdzAwbgFOxrTiyhw2B1zqBs_Z-OzjfIWWGmQNQ?key=UUdkQjV2VE9SZjZNbGFIVThyV0RIbXdabUJ3eDBR

Scroll to Top