Untitled-6
S__12353539
header_sm-snk2

ระบบ SGS

ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)

ระบบ SGS

บันทึกคะแนน (สำหรับครู)

ระบบสมัครชุมนุม

student care (สำหรับนักเรียน)

ระบบ Student care

ระบบจัดการสารสนเทศ (สำหรับครู)

รวบรั้วมัธยมวาริชภูมิ

IMG_3238
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์
IMG_2821
พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
IMG_2409
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
381261243_799515392173630_835432213376294092_n
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 
381651338_799462562178913_31531990258968602_n
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์
378499974_794882752636894_7024505103277943485_n
ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 "สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี"
378314096_792095899582246_6442134663972515697_n
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

ข่าวสาร

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง
มอบเกียรติการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
ครูรับพระราชทานโล่เกียรติยศ "บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม
นักการภารโรง
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รอบรั้วแสดน้ำเงิน

       ข่าวสารและความเคลื่อนไหวใน มัธยมวาริชฯ

ข่าวเด่น

IMG_3238
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์
IMG_2821
พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
IMG_2409
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
IMG_4948
กีฬาภายใน แสด-น้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 55
381261243_799515392173630_835432213376294092_n
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 
381651338_799462562178913_31531990258968602_n
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์
378499974_794882752636894_7024505103277943485_n
ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 "สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี"
378314096_792095899582246_6442134663972515697_n
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

ผลงาน

IMG_2557
มอบเกียรติการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
IMG_8876
มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
382116441_797428549048981_4631028633833299003_n
ครูรับพระราชทานโล่เกียรติยศ "บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม

จดหมายข่าว

ฉบับ-45
จดหมายข่าวฉบับที่ 45

0 คน
นักเรียนทั้งหมด

796 คน

มัธยมศึกษาตอนต้น

615 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

81 คน

บุคลากรภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โทรศัพท์ : 042-781190
อีเมล : mwarit@mwarit.ac.th
เพจ : ข่าวสารมัธยมวาริชภูมิ