เปิดรับสมัครนักเรียน
Untitled-6
S__12353539

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (E-NEWS LETTER)

E_news-14-2567
ฉบับที่ 14/2567
E_news-13-2567
ฉบับที่ 13/2567
E_news-12-2567
ฉบับที่ 12/2567
E_news-10-2567
ฉบับที่ 10/2567
E_news-9-2567
ฉบับที่ 9/2567
E_news-8-2567
ฉบับที่ 8/2567
E_news-7-2567
ฉบับที่ 7/2567
E_news-6-2567
ฉบับที่ 6/2567

0 คน
นักเรียนทั้งหมด

796 คน

มัธยมศึกษาตอนต้น

615 คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

81 คน

บุคลากรภายในโรงเรียน

จิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
" จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ "
เรียนดี มีวินัย ใจประเสริฐ
ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมภูไท

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150

ติดต่อ

042-781190

Email

mwarit@mwarit.ac.th