ครูรับพระราชทานโล่เกียรติยศ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดย นายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายอำพล กิติอำพล องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top