ผู้บริหาร

นายบรรดา แก้วบัวสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
โทรศัพท์ : 094 - 3344392

นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ : 061 - 1373177

นายภาณุทัต คำทะเนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

Scroll to Top