กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิมา บุญพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณรภา ภูภักดิ์

ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาวรรณ มายูร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอภินันท์ ทองใส

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวพรนิภา รัตนคุณ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

Mr. Elliot Kambe Jery

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Florence Engema Mokosso

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพัชราพันธ์ ปะสาวะเท

ครูผู้ช่วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *