ข่าว

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
          นายบรรดา  แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กล่าวต้อนรับครูที่บรรจุใหม่พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูเจริญพร  สุวรรณธร ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และให้คุณครูกล่าวแนะนำตนเองกับนักเรียน ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี

ลิงค์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/4Se7i9DsqzDDfLcu6

พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับอำเภอวาริชภูมิ ได้จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมี พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ เป็นประธานมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
 
ลิงค์ภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/rd6kuWpiDJcacfct8

มอบเกียรติการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาดอนต้น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี และ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายและวาดภาพการ์ตูนลายเส้น ในงานสันตพลนิทรรศ 2566 : Santapol Academic Exhibition 2023 จัดโดยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยสินตพล นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในการรับมอบเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566
 
ลิงค์ภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/Hz6JqteKwoyuAnFp8
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
          โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบ Student Care ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่าน Application บน Smart phone  นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
 
ภาพบรรยากาศ : https://photos.app.goo.gl/29ysTFVTzytqomqk7

นักการภารโรง

นายเจนศักดิ์ นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นายเรืองสิน นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นายวิจิตร นรสี

นักการภารโรง

นายกฤษ เจริญไชย

นักการภารโรง

นางสิริพร นาคะอินทร์

นักการภารโรง

นางพิศมัย แก้วอุ่นเรือน

นักการภารโรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุนิจฐา ประเสริฐแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ เหมือนหมาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิมา บุญพูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณรภา ภูภักดิ์

ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาวรรณ มายูร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอภินันท์ ทองใส

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวพรนิภา รัตนคุณ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวธนิษฐา สุภาชาติ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

Mr. Elliot Kambe Jery

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Florence Engema Mokosso

ครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวพัชราพันธ์ ปะสาวะเท

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิตรา อาษาสร้อย

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีชัย อัคนิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ ถามะพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์ เข็มรัตน์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุปราณี บุญรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจรัล เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถิท จันจำปา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอินธิรา กลิ่นบัว

ครูผู้ช่วย