พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ร่วมกับอำเภอวาริชภูมิ ได้จัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมี พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ เป็นประธานมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
 
ลิงค์ภาพทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/rd6kuWpiDJcacfct8
Scroll to Top