กิจกรรม

ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 “สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี”

ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 “สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี” Read More »

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ Read More »

Scroll to Top