ศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 “สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี”

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยผู้อำนวยการบรรดา แก้วบัวสา นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพข่าวทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/VncD9DeQM89yGdCx9

Scroll to Top