กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร มอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2566

กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสกลนคร เดินทางมอบถังหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ ให้กับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผอ.รร.มัธยมวาริชภูมิ พร้อมคณะครู ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทางโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพข่าวทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/GHuEiYNYZjkkFXQh8

Scroll to Top