พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นำโดยนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 คือ คุณครูศิริมงคล เจริญไชย ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบพระคุณ และผูกข้อมืออวยพรให้คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวถึงความรู้สึก ความประทับในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และมอบของขวัญพร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
ภาพข่าวเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/KtPsQ7bJD5q84Pqm8
Scroll to Top