มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
นายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาญี่ปุ่่น) โรงเรียนมุกดาหาวิทยานุกูล และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการ open house ครั้งที่ื 2 มหาวิทยาลัยนครพนม

Scroll to Top