ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
          โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบรรดา แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบ Student Care ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่าน Application บน Smart phone  นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
 
ภาพบรรยากาศ : https://photos.app.goo.gl/29ysTFVTzytqomqk7
Scroll to Top