กีฬาภายใน แสด-น้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 55

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2566
     โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นำโดยผู้อำนวยการบรรดา แก้วบัวสา พร้อมคณะครู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “แสด-น้ำเงิน เกมส์” ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ออกกำลังกายสร้างงความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายยกยงค์ชาย ภูอ่าง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี  พร้อมสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักกีฬา  
       ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่นักกีฬา และอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม :  https://photos.app.goo.gl/dQ9isqop5DJGhPpH9

 

Scroll to Top